Viktigt med rätt sorts säkerhetårgärder

Motorsport i allmänhet för tråkigt nog också med sig olika olycks- och skaderisker. Detta är något man som förare är väl medveten om och något som man aktivt väljer att utsätta sig för, för att kunna fortsätta att utöva den sport man älskar.  Just därför ett fungerande säkerhetstänk extra viktigt för att skydda alla inblandade under tävlingar och träning.

Som anordnare av motortävlingar eller som förening som sysslar med någon form av motorsports-verksamhet är det av yttersta vikt att man är noga med säkerheten. Det gäller att veta om vilka situationer som kan uppstå och att vara beredd att undsätta omgående när en olycka inträffat.

Brand

I en sport som många gånger innehåller lättantändliga och brandfarliga ämnen är det självklart att ha antingen brandkår på plats under en tävling eller åtminstone har förberett en beredskap för ett inledande släckningsarbete om detta skulle behövas. Bland det viktigaste i denna utrustning är självfallet en brandsläckare. Det finns många diskussioner om hur vida pulver- eller skumsläckare är att föredra och sammanfattningsvis lutar allt åt pulversläckarens bättre duglighet.

Första hjälpen

Motorsport innehåller ofta höga farter och/eller dueller förare emellan, något som då och då tyvärr leder till både stora och små olyckor. Med den stora risk som förarna far, är det viktigt att det ständigt finns någon eller några personer på plats, med vetskap om sjukvård och första hjälpen, om något skulle uppstå. Det måste finnas förbandslåda för att ta hand om akuta fall av skador innan den riktiga ambulanspersonalen hinner ta sig fram.

I situationer av plötsligt hjärtstopp måste någon finnas på plats som känner till hjärt- och lungräddning för att direkt påbörja försök att återigen få igång hjärtat. Trots både praktiska och teoretiska kunskaper i ämnet kan det ibland vara så att detta inte räcker till. Något som räddar massvis av liv årligen är en hjärtstartare som med en elektrisk stöt hjälper hjärtat att åter börja slå korrekt.

Tävling

Vid tävlingar har du ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Det måste finnas en säkerhetsplan för hela evenemanget. Säkerhetsinformation måste ges till åskådare och kringboende så att de vid en eventuell händelse vet vad som ska göras. Även eventuell parkering måste göras på ett sådant sätt att åskådarna kan parkera och gå till tävlingen på ett säkert sätt. Säkerheten för funktionärer som befinner sig ute i området och för deltagarna måste ses över.

Funktionärer och övrig personal inne på tävlingsområdet ska använda sig av en väst och avspärrningar ska markeras på ett sådant sätt att det uppmärksammas av deltagare. Det måste mätas och räknas på eventuell färdväg för utryckningsfordon. Kommunikation till räddningscentral ska finnas och fungera. Sättas snitthastigheter på specialsträckor och anpassa serviceplatser på ett sätt så att risken för tillbud av olika slag minimeras. Till exempel så ska det vara totalförbud för öppen eld nära tankzoner.